Hvor meget skal man lede voksne mennesker..??

Vi har alle accepteret, at enhver med beskedent kendskab og rutine, må og kan færdes i trafikken, udstyret med et redskab der gør personen i stand til at forvolde voldsom og uoprettelig skade på sine medtrafikanter.

Iflg. søfartsreglerne er enhver fører at et fartøj at betragte som kaptajn, og derfor pligtig til kunne håndtere sit fartøj på betryggende vis, til at sætte sig ind i alt fra søfartregler, sømandsskab til fredninger. Dvs. at iflg. denne passus skal alle kunne færdes kompetent på vandet, i samme øjeblik de sætter sig i en kajak - det lader sig desværre ikke gøre i praksis.

I kajak er det - af nogen - forventet at en gruppe består af turleder(e), wings, sweepers, front og makkerpar - og ve' den der ikke bliver i indhegningen. Er det en rimelig måde at 'styre' en gruppe på..?? Det kan være måden at lede en flok begyndere over en sejlrende, men ellers mener jeg det er total overkill. Der skal naturligvis være synlig styring nok til at begyndere føler sig trygge - men det er igen kun begyndere der har det behov. De kompetente roere i en gruppe (ikke kun turlederen) skal hutigt spotte de i gruppen der kan have behov for støtte, og kan sætte en makker på dem - ultimativt kan enhver altid selv bede om en makker...

Meget mere fokus på at det er deltagernes forbandede pligt, at tage medansvar for sig selv og gruppen. Et vink fra turlederen inden start, om at de skal holde sig forholdsvis samlet (indenfor hørevidde af en eller anden), holde øje med hinanden, og nærmeste mand er ham der redder en evt capsize.

I samme øjeblik en roer ikke længere er på direkte begynder-kursus, men er med på 'tur', er det roerens egen forbandede pligt og ansvar at holde øje med resten af gruppen. Alle har lært at redde andre, kender tegn på afkøling, dehydrering, etc etc - så enhver kan træde hjælpende til..!!

Jeg har hørt at selv roere på Instruktørniveau, kan ønske sig makkerpar og styring - dette havde jeg ikke troet muligt, men det er måske som man er blevet vænnet til.?! "Læg hjernen af, vi har turleder på." Det er fandeme en gal drejning..!!

Turledere skal løbende vurdere deltagerne, og stole på sin vurdering, således at han til enhver tid kan koncentrere sig om de mindst erfarne i gruppen.Et par klip fra en diskution over dette skriv:

Karsten Pårup: "Hvis erfarne er på tur og en erfaren ikke automatisk tager tager ansvar, så er man jo ikke erfaren - eller også en utrolig dårlig kammerat at have med på tur. Så er den jo ikke længere for de erfarne."

Thomas BEW: "Jeg sidder og tænker på at hvis man vælger at deltage i en tur med turleder, så forpligter man sig også til at være en del af gruppen - og følge turleders anvisninger. Det betyder at man indimellem må lægge sine egne lyster lidt til side."På ture, der som udgangspunkt fordrer større kompetance, og derfor ikke rummer begyndere, er der da nogen ide i at danne makkerpar eller fåreflok..?? Iflg ovenstående er det alles pligt og ansvar at have obs på alle - i den udtstrækning det er praktisk muligt. Naturligvis skal gruppen samles op ind imellem, f.eks før et kryds, sejlløb, havn, etc etc. Gruppen skal også samlet på tværs af anden skibstrafik, så vores hensigt er klar for anden trafik, etc.

Makker-metoden kan bruges på begyndere, over en sejlrende - dels får de noget andet at tænke på end sig selv, dels får de noget selvtillid. Samme gruppe kan få lov at sprede sig over 3-500m langs en kyst med pålandsvind.

Som om makker/fåre-metoderne ikke er slemme nok, findes der faktisk en variant mere, der er om muligt endnu bedre, til at sikre ingen slapper af, og får en god tur: Formationssejlads..!! Den behøver vist ikke nærmere forklaring. Den praksiseres faktisk...

Stram turledelse er som at katastrofebremse en bil: Fordi man har lært teknikken, skal man ikke bruge den hele tiden. Kun når det er nødvendigt.

Jeg ser ofte stram styring (tænk: "får") brugt, når turlederen er usikker på egen kompetance: "Styr det hele, så kan intet gå galt." Martin Nissen har en fin lille 'linie' desangående: "Overstyring er underskud."

Det går ikke 'galt' fordi der styres mindre. De hændelser der evt. måtte forekomme, sker uanset styring - og hvad så..?? De sætter kun kulør på turen.

Jeg har kigget lidt i mit arkiv over kajak-hændelser (fra SOK & pressen). Jeg har ikke i nogle af disse 'sager' kunnet se det ikke var gået galt, hvis folk havde været strammere ledt.

Mit buskab må være:

1) Indskærp for deltagerne at de har et ansvar.

2) Styr så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.Alle får en bedre tur. :-)PS - lad nu turlederen gøre hvad han gør. Selv om du ikke er enig, så gør han sit bedste, i en god mening. ;)

steen bondo