Weils Disease

En værre fanden, man bør kende til..!!

Leptospirose, Leptospirosis eller Weils Disease er en sjælden, men ganske farlig, sygdom man kan pådrage sig ved at færdsel i feskvand. Bliver den behandlet i tide, opstår der sjældent varige mén, men netop det at den er sjælden, er med til at gøre den farlig, da det ikke er det første der tænkes på - symptomerne ligner ofte alm. influenze.

Iflg. Statens Serum Institut er der i snit 12 tilfælde om året, herhjeme. Ikke mange, men statisk er 'Fritidsaktiviteter', sammen med kloak arbejde, de to grupper der oftest rammes - tilsammen sætter de sig på over halvdelen af tilfældende.

Vi skal naturligvis ikke blive forskrækkede, blot opmærksomme på vores evt. færdsel i ferskvand. Man kan sige at 'heldigvis' har vi intet white water herhjemme, men hav det i baghovedet, efter en tur på Gudenåen, eller efter en tur udenlands, især i mere stillestående eller ligfrem brakvand. BCU har et par anbefalinger for færdsel i dette miljø.

Herhjemme er faren størst sidst på sommeren, først på efteråret, da vandtemp da er højest.

steen bondo

Valid HTML 4.01 Transitional