www.havkajakroerne.dk-> Ture-> Sundby

Opfølgning på "Vis dit rovand" fra Sundby Amager.

Som annonceret på aktivitetskalenderen, blev der den 24. februar afholdt "vis dit rovand" med start og slut i Sundby Sejlforening. Det var første gang, at undertegnede forsøgte sig som vært i denne disciplin, og spændingen var derfor stor, da jeg den 24 om morgenen bevægede mig ned i havnen. Ville det blive en sædvanlig træningstur, eller ville jeg denne dag få følgeskab af andre vinterroere? Glæden var derfor stor, da der klokken 10. til aftalt starttidspunkt var mødt ni aktive roere op. Leif og Thomas kom endda roende fra Hellerup, og lagde på den måde op til en rigtig frisk vinterrotur, da de ligeledes naturligvis ville ro tilbage, efter at vi andre igen var gået i land. I to graders varme om med en frisk vind fra nordvest, roede vi med behagelig rygvind til Dragør Kajakklub, hvor Flemming havde sørget for, at vi kunne komme ind og få varmen, og yderligere blev vi her budt på frisk kaffe til vores medbragte madpakker. Hjemturen var noget koldere, vådere og mere anstrengende men alligevel til alles tilfredshed og af passende længde. Det er mit indtryk, at alle havde 18 gode kilometer på vandet, og selv glædede jeg mig over den fine tilslutning, og vil derfor ikke en anden gang holde igen med at annoncere fælles roture via aktivitetskalenderen.

Med kajakhilsen Bjørn Amundsen